Cửa hàng gần nhất

436B/29 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP HCM