Cửa hàng gần nhất

7A/5/6A Thành Thái, phường 14, quận 10, TP.HCM