Cửa hàng gần nhất

534-536 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP HCM