Tiêu chí lựa chọn thực phẩm sạch

1/ Tiêu chuẩn VietGAP

VietGAP là phương pháp thực hành sản xuất nông nghiệp tiên tiến của Việt Nam. Những thực phẩm đạt tiêu chuẩn VietGap thường gọi là thực phẩm an toàn. Trên thực tế, tiêu chuẩn của VietGAP dựa trên 4 tiêu chí:

– Kỹ thuật sản xuất đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

– Môi trường sản xuất không lạm dụng công sức lao động của con người.

– Nguồn gốc sản phẩm được truy tìm một cách dễ dàng.

– Đảm bảo không có hóa chất nhiễm khuẩn hoặc gây ô nhiễm vật lý trong quá trình thu hoạch.

 

2/Tiêu chuẩn GlobalGap

GlobalGap là phương pháp thực hành sản xuất nông nghiệp tiên tiến toàn cầu. Với tiêu chuẩn này các nhà sản xuất cần thiết lập một hệ thống kiểm tra và giám sát an toàn thực phẩm. Hệ thống sẽ xuyên suốt từ khâu sửa soạn nông trại canh tác đến khâu thu hoạch. Cùng với đó là khâu chế biến và tồn trữ. Thực phẩm theo tiêu chuẩn GlobalGAP thường gọi là thực phẩm an toàn. Nó được đánh giá dựa trên các yếu tố cơ bản như:

– Môi trường canh tác: nguồn đất, nước, dụng cụ

– Thuốc và hóa chất sử dụng

– Bao bì

– Điều kiện làm việc và phúc lợi của người làm việc.

 

3/ Tiêu chuẩn hữu cơ

Thực phẩm hữu cơ được gọi là thực phẩm sạch. Nguồn thực phẩm này được sản xuất bằng phương thức canh tác hữu cơ Tiêu chuẩn hữu cơ vạch ra rất cụ thể bốn chữ không với một loại thực phẩm để được công nhận, đó là: không hóa chất; không chất kích thích; không sử dụng các chất biến đổi gen; không dùng phân bón hóa học.