Cách lập kế hoạch tài chính cá nhân

“Độc lập tài chính”, “tự do tài chính” không còn là những khái niệm xa lạ đối với nhiều người hiện nay. Những bước đi đầu tiên trên hành trình này là việc quản lý tài chính cá nhân. Để giúp bạn hiểu rõ hơn từng bước cụ thể, trong bài viết này E sẽ chia sẻ cho bạn một vài gợi ý.

1. Kế hoạch tài chính cá nhân là gì?

Tài chính cá nhân bao gồm việc quản lý tiền cũng như các khoản tiết kiệm và đầu tư. Bao gồm lập ngân sách chi tiêu, khoản tiết kiệm, bảo hiểm, đầu tư, hưu trí, thuế,… Thông thường, kế hoạch quản lý tài chính cá nhân sẽ được tạo theo bảng, có sử dụng các bảng tính theo mẫu để đảm bảo độ chính xác và dễ theo dõi động cho người sử dụng.

2. Lập bảng cân đối thu chi

Về bản chất, đây là bảng tổng hợp thông tin, số liệu về tình hình thu chi, cho thấy tình trạng tài chính của một cá nhân nào đó. Bảng sẽ được chia thành các mục cụ thể liên quan tới thu nhập, chi phí chi tiêu thường ngày.

Ghi chú lại những khoản chi hằng ngày với 3 thông tin chính: ngày chi, tên khoản chi và số tiền đã chi. Vào cuối ngày, các bạn sẽ nhập thông tin vào bảng tính với 3 mục cơ bản: phải chi (chi phí cơ bản để suy trì cuộc sống), lãng phí (mua sắm không kế hoạch, tiệc tùng,…), trung lập (không lãng phí cũng không cần thiết). Vào cuối mỗi tháng, mỗi quý bạn sẽ có được bức tranh chi tiêu của cá nhân.

Thông qua việc thống kế số liệu, bảng tính sẽ cho bạn một bức tranh tổng thể về tình hình tài chính của bản thân. Một bảng phân tích tài chính cá nhân chính xác cũng sẽ giúp bạn hiểu rõ những gì mình có thể và không thể chi trả.

3. Đưa ra ngân sách chi tiêu

Đưa ra ngân sách chi tiêu sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về những khoản chi hàng tháng. Bạn sẽ phân biệt được những khoản nào là cần thiết, những khoản nào nên hạn chế và cắt giảm những khoản không cần thiết phải tiêu tiền.

4. Đưa ra mục tiêu tài chính

Trong 10 năm nữa sẽ độc lập tài chính, 20 năm sẽ tiến đến tự do tài chính,… là những mục tiêu dài hạn. Mục tiêu ngắn hạn bạn có thể hướng tới là mua xe, mua nhà, mua đất,… trong một khoảng thời gian cụ thể. Điều này sẽ giúp bạn xác định rõ được mục tiêu tài chính của bản thân.